خبرخوان خبرخوان
 
 
آرشیو
عکسنوشت: سرآغاز همه زیبایی‌ها

عکسنوشت: سرآغاز همه زیبایی‌ها

لالایی... لالایی... بخوابید پسرکان من. بخوابید کبوتران کوچکم. لالایی... لالایی... ای باد صحرا کمی‌ آهسته‌تر. ای ماسه‌های کویر کمی نرم‌تر. ای خورشید کمی آرام‌تر. مگر نمی‌بینید کودکان من خفته‌اند؟ مثل فرشته‌هایی آسمانی. در کنار یکدیگر. زائران کوچک امام شهید، از فرط خستگی به خواب رفته‌اند. چه خواب عمیقی. به شیرینی عسل. به نرمی ابریشم.

لالایی... لالایی... بخوابید پسرکان من. بخوابید میوه‌های نورس باغ دلم. بخوابید تا برایتان بخوانم لالایی فریاد مظلومیت کودکان دشت کربلا را. گریه‌های یتیمان کوچکی را که پاهای نحیف و خسته‌شان از خار و سنگ این بیابان‌ها خراش خورده و صورت‌های نرم و لطیف‌شان از سیلی بدخواهان نیلی شده است.
بخوابید پسرکان من تا در گوشتان زمزمه کنم ضجه‌های زینب داغدیده را در چهلمین روز دیدار برادر. گریه‌های جگرسوز شش ماهه‌ی سیدالشهدا را و نفیر سرنیزه‌ای که سفیدی گلو را نشانه گرفته و بیرحمانه جلو می‌رود.

لالایی... لالایی... ای ابرهای آسمان! کمی سخاوتمندانه‌تر. ای پرنده‌های بیابان کمی بی‌صداتر. پسرکان من خسته‌اند. خسته‌ی راه. کودکانم غصه‌دارند. غصه‌دار طفلان کربلا. با وجود همه‌ی کوچکی‌، در این جاده‌ی سراسر حزن و اندوه پا به پای زائران دیگر پیش رفته‌اند. از گرمای روز نترسیده‌اند و سرمای شب را به جان خریده‌اند. نه گریه سر داده‌اند و نه بهانه گرفته‌اند.

لالایی... لالایی... همه خوب نگاه کنید! کودکانم را بنگرید که در این سفر، چقدر بزرگ شده‌اند. بزرگمردهای کوچکم انگار خوب راز این جاده را فهمیده‌اند. جاده‌ای که انتهایش هم ماه دارد و هم خورشید. جاده‌ای که پایانش سرآغاز همه‌ی زیبایی‌ها است. لالایی... لالایی.

متن: هدیه سادات میرمرتضوی

Guest (AQRGuest)