خبرخوان خبرخوان
 
 
آرشیو
عکسنوشت: چندقدم مانده به صبح

عکسنوشت: چندقدم مانده به صبح

مادرها وقتی نیتی کنند دیگر هیچ چیز این جهان جلودارشان نیست؛ پای بعضی چیزها که میان بیاید این موجود ظریف به قدرتمندترین و تاثیرگذارترین نیروی جهان بدل می شود و کارهایی می کند که فقط عشق می تواند؛ کودکش را در آغوش می گیرد و در پی سراب آبی مسیر میان دو کوه را هفت بار می دود یا برای نجات فرزندش خودش را در آتش می اندازد و گاهی آن قدر صبور و دل گنده می شود که کودک را در سبدی حصیری به رودخانه می سپارد...

او هم وقتی پا در این سفر گذاشت نیتی کرده بود. کودکش را بغل کرد و راه افتاد تا همه قوانین علم پزشکی را زیر پا بگذارد و به همه ثابت کند که می شود.
حالا تقریبا در پایان راه بود؛ جایی در انتهای جاده نجف به کربلا. زن چند هزار کیلومتر را پیاده طی کرده بود. طلوع آفتاب را دیده بود که چه طور در این گستره وسیع زمین از گوشه ای آرام و باطمانینه سر بر می آورد و رنگ خون می گیرد تا به طلایی باشکوه برسد. باد را حس کرده بود که شن ها را از بستر گرم کویر بلند می کند و هر ذره کوچک شن را به صورتش و دست هایش می زند و آن شلاق های ریز را مثل تنبیهی آگاهی بخش تحمل کرده بود. ماه را دیده بود که از میان ابرها می درخشد و جلوه ای عمیق و پرجاذبه و با ابهت به آسمان می دهد و انگار که هزار بار می گوید خدا بزرگتر است...حالا با کودکش در آغوش، ایستاده جایی نزدیک به پایان راه و دیگر آن هیجان و تندی و بی تابی اول راه با او نیست. هر چه هست آرامش است؛ آرامشی عمیق. انگار حالا دیگر مهم نیست به خواسته اش برسد یا نه. جوابش را از آن گنبد زرد طلایی سر به آسمان افراشته بگیرد یا نه، دیگر گنبد و ضریح و مکان و زمان مفهوم مادی خودشان را باخته اند و او هر بار کودکش را سر دستش بلند می کند و نگاهش می کند – با آن دست های کوچک و تن لطیف- و لبخندی آرام گوشه لبش می نشیند. انگار که عهدی بسته باشد این میان. انگار که وعده ای گرفته باشد از خداوند. انگار که نوری دیده باشد در تاریکی عمیق و پرهیب گسترده بر این جهان.

متن : مرضیه ناظری
عکس: مجید نژاد وفاGuest (AQRGuest)